Atidaroma paroda, skirta Jono Meko ir Juozo Miltinio svarbioms sukaktims paminėti

Lapkričio 22 d. 17 val. Juozo Miltinio memorialiniame bute atidaroma paroda „Apie draugystę, laimę ir gyvenimo pamokas“, skirta Jono Meko 100-mečiui ir Juozo Miltinio 115-osioms gimimo metinėms. Parodą pristatys Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro darbuotojas Evaldas Timukas bei Jono Meko dukterėčia Ina Mekaitė.

Poetas, kinematografininkas, kino kritikas Jonas Mekas ir režisierius Juozas Miltinis prie Panevėžio dramos teatro (Panevėžys, 1971 m., Kazimiero Vitkaus fotografija)
Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU
Poetas, kinematografininkas, kino kritikas Jonas Mekas ir režisierius Juozas Miltinis prie Panevėžio dramos teatro (Panevėžys, 1971 m., Kazimiero Vitkaus fotografija)

Šiais metais minime mūsų kraštui svarbių ir iškilių asmenybių jubiliejines sukaktis – filmų kūrėjo, kino kritiko, avangardisto Jono Meko 100-metį ir režisieriaus, Panevėžio dramos teatro įkūrėjo Juozo Miltinio 115-ąsias gimimo metines. Žymių kūrėjų sukaktims paminėti parengta paroda pristato jų asmenybes ir darbus.

Paroda atskleidžia šias asmenybes jungiančias sąsajas – tai laikas, aplinka, įvykiai, bičiulystė ir pasišventimas kūrybai. Jonui Mekui ir Juozui Miltiniui gyvenime teko ne kartą susitikti – 1944 m. Panevėžyje, 1968 m. J. Miltiniui apsilankius JAV (Niujorke) ir 1971 m. J. Mekui lankantis Lietuvoje Panevėžyje – veiklos ir bičiuliškais tikslais.

Paroda apie iškilius Lietuvos menininkus parengta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja bibliotekai bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka.

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro darbuotojai atrinko archyvinę medžiagą, saugomą Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos fonduose. Režisieriaus Juozo Miltinio asmenybei ir jo aplinkai atskleisti pristatyta dokumentinė medžiaga iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio paveldo rankraštinio palikimo.

Atidaroma paroda, skirta Jono Meko ir Juozo Miltinio svarbioms sukaktims paminėti
Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Dalis šio palikimo rodoma ir parodoje „Apie draugystę, laimę ir gyvenimo pamokas“, skirtoje šių dviejų kūrėjų – J. Meko ir J. Miltinio – pristatymui. Saugomo palikimo sugrupavimas, aprašymas ir tyrinėjimas leidžia šiuos bendrumus bei sąsajas dar plačiau atskleisti ir sugretinti tokias skirtingas asmenybes. Kultūros paveldo objektai, įkurti jų palikimo saugojimui, duoda galimybę įgyvendinti šias asmenybes apjungiančius projektus.

Paroda veiks iki 2023 m. kovo 1 d.