Kazimieras Vitkus

Pirmosios Panevėžio dramos teatro kartos aktorius, dirbęs ir kūręs teatre visą gyvenimą. Kūrybos kraitis – daugiau nei 140 išskirtinių personažų teatre ir kine. K. Vitkus – Panevėžio dramos teatro metraštininkas. Jo pomėgio fotografuoti ir archyvuoti dėka mus pasiekė visas 1940–1995 m. teatro gyvenimo vyksmas: repeticijų, gastrolių vaizdai, spektaklių pastatymai, aktorių vaidmenys, veiklos ir asmeninio gyvenimo vaizdai, spektaklių ir repeticijų fonogramos. Neįkainojama medžiaga Lietuvos teatro istorijai.

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU
Kazimieras Vitkus. PAVB, FKV-432-2

Juozo Miltinio memorialiniame bute nuo 1996 m. saugomas K. Vitkaus asmens fondas.

Gyvenimo faktai:

  • Gimė 1921 m. kovo 4 d. Kėdainių apskrityje, Surviliškio valsčiuje, Dembnėje (Dembnė, Kėdainių r.), žemės ūkio darbininkų šeimoje.
  • 1927 m. kartu su tėvais išvyko į Braziliją. Žuvus tėvui, kurį laiką gyveno pas gimines.
  • 1932 m. sugrįžo į Lietuvą, baigė Gelgaudiškio prieglaudos pradinę mokyklą, vėliau – Kauno Amatų mokyklą.
  • 1939–1940 m. lankė Kauno darbo rūmų teatro vaidybos studiją, vadovaujamą Juozo Miltinio.
  • 1940 m., įkūrus Panevėžio dramos teatrą, kartu su Juozu Miltiniu ir studijos trupe atvyko į Panevėžį.
  • Nuo 1959 m. vaidino kine. Mirė 1995 m. sausio 5 d. Panevėžyje.

Vaidmenys:

Žymūs vaidmenys teatre: Korbačijas – B. Džonsono „Sukčiaus testamentas“ (Volponė) (1941), Gaška – A. Vienuolio „Prieblandoje“ (1945), Levborgas – H. Ibseno „Heda Gabler“ (1957), Rosas – V. Šekspyro „Makbetas“ (1961), Noikomas – F. Diurenmato „Frankas V“ (1969), Teiresijas – Sofoklio „Edipas Karalius“ (1977), Gaidulionis – V. Krėvės „Žentas“ (1983), Sebastijanas – V. Myslivskio „Medis“ (1989).

Žymiausi vaidmenys filmuose: „Niekas nenorėjo mirti“ (1965), „Naktys be nakvynės“ (1966), „Lobių sala“ (1971), „Akmuo ant akmens“ (1971), „Ties riba“ (1972), „Šeimyninės aplinkybės“ (1977), „Skrydis per Atlantą“ (1983) ir kt.