Istorija

Juozo Miltinio memorialinis butas

Juozas Miltinis savo intelektualinį palikimą – biblioteką, paveikslų kolekciją, meno kūrinius – ir asmeninius daiktus testamentu paliko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. 1996-ųjų rugsėjį autentiškoje aplinkoje, paskutinėje režisieriaus gyventoje vietoje, palikimas atvertas visuomenei. Įkurtas Juozo Miltinio palikimo studijų centras.

Šiam centrui vėliau patikėtas pagal 1996 m. Viktorijos Vitkienės testamentą paliktas teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus teatro archyvas.

Nuo pat atidarymo Juozo Miltinio palikimo studijų centras tapo panevėžiečių, lankytojų iš kitų miestų ir užsienio šalių traukos vieta. 1997–1998 m. čia lankėsi Lietuvos ir užsienio šalių kultūros ir meno asmenybės, ambasadoriai, valdžios atstovai: profesorius Claude’as Mouchard’as, išeivijos kultūrininkė Ina Bertulytė, poetė Lidija Šimkutė, Šveicarijos ambasados Baltijos šalims Lietuvoje ir Latvijoje pirmasis sekretorius Jurgas Schneebergeris, Prancūzijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Corinne Micaelle, eseistas Tomas Sakalauskas. Taip pat prezidentai Valdas Adamkus, Algirdas Brazauskas, Prancūzijos ambasados Lietuvoje kultūros patarėjas Patrikas Donabédianas, kalbos ir švietimo bendradarbiavimo atašė Lucas Aubry, Lietuvos kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė.

Gausiai lankoma atminties vieta tapo neatsiejama miesto kultūrinio gyvenimo dalimi.

1997 m. gavus Lietuvos Vyriausybės paramą, memorialinė režisieriaus aplinka buvo praplėsta, įrengta ekspozicija „Juozo Miltinio gyvenimas ir teatras“ ir kamerinių renginių salė, išplėstos veiklos.

2006 m. Juozo Miltinio fondas pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis” Lietuvos nacionalinį registrą.

Tyrinėjimai

Miltinio centro darbuotojai tyrinėja saugomą kultūrinį paveldą ir skelbia tyrimų rezultatus. Išleisti leidiniai „Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas: tapyba, grafika, skulptūra“ (2004 m.), „Juozo Miltinio asmeninė biblioteka. Katalogas“ (D. I-II, 2008–2009 m.), „Juozas Miltinis. Teatras kaip ugnies žemė“ (2017 m.).

Sukurtas filmas „Juozas Miltinis. Knygos gravitacija“ (2014 m.).

Leidinius galite įsigyti Miltinio memorialiniame bute arba Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, apsilankę Miltinio memorialiniame bute galite pamatyti ir filmą.

J. Miltinio asmeninės bibliotekos ir rankraštinio palikimo tyrinėjimai pristatyti Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto, Apskričių viešųjų bibliotekų organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir forumuose. Pavyzdžiui, tarptautiniame forume „Lietuvos ekslibrisui – 500“.
Publikacijos skelbiamos mokslo darbų tęstiniuose leidiniuose „Knygotyra“, „Bibliotheca Lithuana“:
TRUMPIEJI JUOZO MILTINIO FONDO RANKRAŠČIŲ ĮRAŠAI, „KOKS AŠ ESU…“: REŽISIERIAUS JUOZO MILTINIO ASMENINĖS BIBLIOTEKOS KNYGŲ PASTABOS

Straipsniai publikuojami leidiniuose, profesiniuose ir kultūriniuose žurnaluose „Tarp knygų“, „Prie Nemunėlio“, „Senvagė“.

Tyrinėjimai pristatyti ir dviejose tarptautinėse IFLA lydinčiose konferencijose: Klaipėdoje – „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“ (Libraries in Networks: Creating, Participating and Co-operating) (2016 m.) ir Vilniuje – „Daugybinių tapatybių iššūkis“ (The Challenge of Multiple Identities) (2018 m.)

Švietėjiška veikla

Visą gyvavimo metą svarbi Miltinio centro kultūrinė ir švietėjiška veikla. Ji vyksta per ryšius su gimnazijomis, mokyklomis, kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis. Su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Teatro studijos mokiniais įgyvendinti bendri projektai „Kaip užsiauginti laimę“, „Kai matuoju nueitą kelią“, konferencija „Gimnazistai apie Juozą Miltinį: aktorius, režisierius, mokytojas“. Sukurti turiningi projektai su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų, „Minties“ gimnazijomis ir Mykolo Karkos pagrindine mokykla.

Išskirtiniame regioniniame projekte „Žodis saviraiškos pasaulyje“ išradingas scenines improvizacijas sukūrė Panevėžio Juozo Miltinio, Kazimiero Paltaroko, 5-osios ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijų moksleiviai.

Visuomenei atviras paveldas

2018 m. įgyvendinus projektą „Režisieriaus palikimas – modernios visuomenės poreikiams“ įrengta inovatyvi ir šiuolaikiška ekspozicija. Sukurtos transformuojamos erdvės įvairaus pobūdžio renginiams, patraukli edukacinė bei kurti ir improvizuoti skatinanti zona. Chronologinėje laiko juostoje pateikiamas režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimas. Vitrinos atkuria režisieriaus kūrybinę veiklą – jo pagrindinį teatro repertuarą.

2019 m. sukurtas ir įkomponuotas edukacinis pažintinis žaidimas „Miltinis ir jo teatro ženklai Panevėžyje virtualiai“ kūrybiškai papildo ekspoziciją.

2021 m. ir 2023 m. įgyvendintas projektas „Juozo Miltinio kultūrinio paveldo sklaida, pasitelkiant papildytos realybės technologijas“. Sukurta interaktyvi prieiga prie Juozo Miltinio kultūrinio paveldo, suprogramuota papildytos realybės programėlė Miltinis. Iš programėlės pasieksite aštuonių stendų papildytos realybės turinį. Interaktyvi prieiga prie Juozo Miltinio kultūrinio paveldo: https://www.pavb.lt/miltinis/virtualus-turas/

2022 m. Juozo Miltinio palikimo studijų centras pervadintas į Juozo Miltinio memorialinį butą.
Ekspozicinė erdvė ir autentiška aplinka su saugomu kultūriniu paveldu susipina į visumą ir įgauna vientisą pavidalą. Ši vieta mėgstama miesto bendruomenės, lankytojų iš kitų Lietuvos vietų, užsienio turistų.