„Penkių kūrėjų kelio“ atradimai

Gegužės 29 d. regioninio kultūros kelio „Penkių kūrėjų kelias“ maršrutas buvo įprasmintas dar viena kelione – NVO Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro vadovė Alicija Matiukienė su Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ir Rokiškio kultūros centro kolegėmis keliavo kultūros keliu, apjungiančiu tris savivaldybes – Panevėžio, Biržų ir Rokiškio. Šis kultūros kelias sieja penkias iškilias asmenybes – Juozą Miltinį, Joną ir Adolfą Mekus, Juozą ir Alfonsą Keliuočius, jų gyvenimo, kūrybos ir veiklos palikimą įprasmina, pristato bei mena kultūros paveldo objektai, jie kelionės metu ir buvo aplankyti. Panevėžyje – Juozo Miltinio memorialinis butas, nuo kurio kelionė ir prasideda, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Juozo Miltinio teatras, Juozo Balčikonio gimnazija, Senasis teatras ir buvęs Marijonų vienuolynas.

Įdomiais, kupinais atradimų ir naujų patirčių kelionės įspūdžiais pasidalino Alicija Matiukienė:
„Kultūros „Penkių kūrėjų kelyje“ sutikti nuostabūs žmonės, aplankyti objektai, kurie šiame regioniniame kultūriniame kelyje jungia penkias įžymias asmenybes – Juozą Miltinį, Joną Meką, Adolfą Meką, Juozą Keliuotį, Alfonsą Keliuotį. Panevėžyje prasminga veikla garsėjančio Juozo Miltinio memorialinio muziejaus-buto darbuotoja Angelė Mikelinskaitė papasakojo nuostabių istorijų, menančių Juozo Miltinio laikus, ji mus lydėjo Panevėžio dramos teatre ir Marijonų vienuolyne, atrasdama vis naujų „Penkių kūrėjų kelio“ penketuko ryšių ir bendrystės ženklų. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovas, mokytojas Algimantas Kolinis akcentavo šios garbingos ugdymo įstaigos istoriją ir gimnaziją baigusių įžymių žmonių galeriją. Ji iš tiesų įspūdinga.

Biržai šiame kūrėjų kelyje įsilieja gausia Jono ir Adolfo Mekų gyvenimo ir kūrybinės veiklos sklaida, gausia dokumentika, autentiškais fondais. Visa tai radome Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centre. Giliai į Mekų giminės istorijos studijas pasinėrę šio centro darbuotojai Indra Drevinskaitė ir Evaldas Timukas domisi, renka, sistemina ir populiarina Jono ir Adolfo Mekų kultūrinį palikimą. Daug informacijos apie Mekus išgirdome iš Biržų evangelikų reformatų bažnyčios kunigo Rimo Mikalausko, atskleidusio ir šios religinės bendruomenės išminties klodus. Buvo įdomu, teko įsiklausyti… Vakarėjo Semeniškiuose – Mekų tėviškėje – stabtelėjus prie simbolinio akmens, aplankius Mekų giminės kapus naujosiose Semeniškių kapinėse.“

Maršrutas „Penkių kūrėjų kelias” visada Jums dovanos naujus įspūdžius, vis kitokį gamtos grožį, sutiktus mielus žmones, kurie kiekvieną kartą pasakos iš širdies. Tame matydami naujo regioninio kultūros kelio, kurį patys sukūrė, prasmę.