Onai Konkulevičiūtei-Banionienei – 100

2024 m. vasario 24 d. sukanka 100 metų, kai gimė režisieriaus Juozo Miltinio mokinė, Panevėžio dramos teatro aktorė, režisieriaus asistentė Ona Konkulevičiūtė–Banionienė (1924–2008). Pagrindinius aktorės biografijos faktus ir fotografijas, saugomas Juozo Miltinio memorialiniame bute, rasite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU
Ona ir Donatas Banioniai su anūke Inga. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. Panevėžys. 1987 m. PAVB, FKV-424-18-1